Marco – K-program

Tillsammans med Marco AB har triotech varit med och utvecklat ett konstruktionsprogram i Excel kopplat till 3D-CAD.

Konstruktionsprogrammet hos Marco används av konstruktörerna vid framtagning av tillverkningsunderlag avseende Marcos kundanpassade lyftbord. Genom att använda programmet minimerar man konstruktions- och beredningstider.

www.marco.se