LUCAS™ 2 – Mekanisk HLR

Tillsammans med Jolife AB har triotech varit med och utvecklat ett bröstkompressionssystem som drivs av elektricitet.

LUCAS™ 2 hjälper ambulans- och sjukhuspersonal att rädda patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp genom att tillföra kontinuerliga bröstkompressioner, för att säkerställa blodflöde till hjärna och hjärta.

www.lucas-cpr.com