LUCAS™ – Mekanisk HLR

Tillsammans med Jolife AB har triotech varit med och utvecklat ett bröstkompressionssystem som drivs av luft alternativt syrgas.

LUCAS™ hjälper ambulans- och sjukhuspersonal att rädda patienter som drabbas av plötsligt hjärtstopp genom att tillföra kontinuerliga bröstkompressioner, för att säkerställa blodflöde till hjärna och hjärta.

www.lucas-cpr.com