DynaDisc – Skivfilter

Tillsammans med NordicWater har triotech bl.a. varit med och utvecklat och förbättrat funktioner och komponenter i skivfiltret, samt varit med och tagit fram kundanpassade lösningar.

DynaDisc är ett skivfilter med roterande skivor, som ger en mycket stor filteryta på en liten yta. Filtret är förstahandsvalet för stora flöden såsom vid polering av avloppsvatten, råvatten screening, industriellt bruk etc.

www.nordicwater.com