WTM – Kärltömmare

Tillsammans med WTM har triotech utvecklat, kundanpassat och produktionsanpassat olika system och produkter avseende tvätt- och avfallshantering.

Kärltömmaren från WTM som visas ovan är en tömmare för avfallskärl med olika dimensioner. Tömmer kärl i avsedd container/behållare genom endast en knapptryckning.

www.wtm.se
www.wtm.com.vn