Calmark – Diagnostiskt instrument (PNA)

Calmarks instrument gör det lättare och snabbare att mäta biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda. Mätinstrumentet kan dokumentera och mäta resultat på plats, nära patienten. Läs mer »