Tjänster

triotech har många års erfarenhet från flera olika branscher där bl.a. följande kan nämnas:

– Medicinteknik
– Patientvård
– Automation
– Materialhantering
– Vattenrening
– Avfallshantering

Företrädesvis erbjuder  triotech tjänster inom maskinkonstruktion, teknik- och produktutveckling, men erbjuder även ett antal andra tjänster såsom bl.a:

Produktionsanpassning, Produktförbättring, Beräkningar, Utredningar, Testning, Verifiering, Validering, Prototypbyggnation,  Offertunderlag, Installationsunderlag, Montageanvisningar, Animationer, Visualisering, Fotomontage, Konceptskisser, Teknikinformation, Riskanalysarbete, CE-märkning, Arbetsmetodik 3D-CAD, Företagsanpassad CAD-utbildning,  Officemallar, Excel-applikationer, Produktkonfigurator

Kontakta oss gärna eller läs mer under referenser om några av våra genomförda projekt.