Vivoline® LS1 – Engångsset

Tillsammans med Vivoline Medical AB har triotech varit med och utvecklat ett engångsset till deras preserverings- och evalueringssystem för lungor.

Vivoline® LS1/LS2, med tillhörande engångsset, används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation.

www.vivoline.se